Jantine Kroeze

handgemaakt originele ontwerpen

Ginkgo ketting - Zie dit kleinood in mijn gaarde:boomblad uit de oriënt,siert met zijn geheime waarde,ingewijden welbekend.Leeft het als een enkel wezen,innerlijk in twee gedeeld?Of vormt juist het uitgelezentweetal één herkenbaar beeld?Langzaam rijpende ideeënwerpen op die vragen licht.Voel je niet dat ik in tweeëneenling ben in mijn gedicht?Goethe

Ginkgo ketting

Referentie #127

Zie dit kleinood in mijn gaarde:

boomblad uit de oriënt,

siert met zijn geheime waarde,

ingewijden welbekend.

Leeft het als een enkel wezen,

innerlijk in twee gedeeld?

Of vormt juist het uitgelezen

tweetal één herkenbaar beeld?

Langzaam rijpende ideeën

werpen op die vragen licht.

Voel je niet dat ik in tweeën

eenling ben in mijn gedicht?

Goethe

Informatie aanvragen