Jantine Kroeze

handgemaakt originele ontwerpen

NK 2018 ZEIL TROFEE 16 M2 KLASSE - zet het blauwvan de zeetegen hetblauw van dehemel veeger het witvan een zeilin en dewind steekt opWillem Hussem

NK 2018 ZEIL TROFEE 16 M2 KLASSE

Referentie #463

zet het blauw

van de zee
tegen het
blauw van de
hemel veeg
er het wit
van een zeil
in en de
wind steekt op


Willem Hussem

Informatie aanvragen